21 Oca

3. DÖNEM 3. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

image_pdfimage_print

19 Ocak, Cumartesi günü İzmir’de gerçekleşen toplantıda ele alınan konular ve alınan kararlardan bazılarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.• Türkiye Otizm Meclisi’nin bir tüzel kişiliğe sahip olup olmaması konusu tekrar detaylı bir şekilde irdelendi ve Türkiye Otizm Meclisi’nin şu anda olduğu gibi, zaten tüzel kişiliği olan ve otizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir aray…a getirildiği bir üst çatı platform, tam anlamı ile bir “otizm meclisi” olarak faaliyetlerine devam etmesinin daha etkili ve verimli olacağına oy çokluğu ile karar verildi.

• Türkiye Otizm Meclisi’ne yapılan çeşitli başvurular değerlendirildi.

• Türkiye Otizm Meclisi’nin görev alanları ve yetki sınırları tekrar irdelendi ve daha etkin bir çalışma ortamı yaratılabilmesi için, yerel sivil toplum kuruluşlarının, federasyonların, vakıfların yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile, Türkiye Otizm Meclisi’nin yetki ve sorumluluk alanına giren konular arasındaki farklar ele alındı.

• Çeşitli devlet yetkilileri tarafından zaman zaman dile getirilen, Türkiye’deki otizmli birey sayısındaki çelişkili rakamlar konusu ele alındı. Bu konuda başta TBMM’de kurulan Otizm ve Down Sendromu Araştırma Komisyonu olmak üzere, ilgili kişi ve makamların dikkatinin çekilmesi, bu konuda sağlıklı veri elde edilmesi için ilgili devlet birimlerine gereken desteğin verilmesi kararlaştırıldı.

• Bir Avrupa Birliği projesi olan ve Türkiye Otizm Meclisi üyesi STK’ları da kapsayan Otizm Ağı Güçlendirme Projesi ile ilgili son gelişmeler yürütme kurulumuz tarafından gözden geçirildi.