01 Nis

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ 2 NİSAN BİLDİRİSİ

image_pdfimage_print

OTİZMLİ BİREYLER VE AİLELERİ ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

 

2 Nisan tarihi Birleşmiş Milletler Örgütünün 2008 yılında aldığı kararla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” kabul edilmiş, Nisan ayının tamamı da Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Bilimsel ve güvenilir kurumların verileri, otizmin günümüzde görülme sıklığının 59 doğumda 1’e yükseldiğini göstermektedir. Ülkemizde henüz kesin bir istatistiki çalışma olmamakla beraber yukarıdaki veriler dikkate alındığında bir milyonu aşkın otizmli bireyin yaşadığı ve aileleriyle beraber otizmin 4 milyon insanı etkilediği tahmin edilmektedir. Eğitimden günlük yaşama, sağlık hizmetlerinden sosyal hayata, istihdamdan sosyal hizmetlere, ailelerinden sonra ne olacağına kadar pek çok alanda otizmli bireylere yönelik ivedilikle çözülmesi gereken sorunlar bulunmaktadır.

Bizler, otizm alanında faaliyet gösteren 7 vakıf, 5 federasyon ve 88 derneğin aynı çatı altında toplandığı Türkiye Otizm Meclisi olarak çocuklarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü tarihleri yanı sıra tüm yıl boyu fark edilmelerini istiyoruz.

Sorunlarımızın çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşların sürekli çalışmalarını, daha kapsamlı adımlar atmalarını bekliyoruz. Yaşantımızda fark yaratacak uygulamaların hayata geçmesini ilgili yasal düzenlemelerin bir an evvel oluşturulmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimiz çocuklarımızın ve ailelerinin insan hak ve onuruna uygun olarak, ayrımcılığa maruz kalmadığı bir yaşantı sürmeleri için büyük önem arz etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan “ Down Sendromlu, Otistik ve Diğer Gelişim Bozuklukları” Meclis Araştırma Komisyonuna sorunlarımızın çözümüne yönelik her türlü görüş ve önerileri sunmaya Türkiye Otizm Meclisi olarak hazırız.

Otizm STK’larının da yıllarca süren emek ve çabasıyla oluşturulan ve 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otizm Eylem Planı”nın uygulaması aşamasında bugüne kadar tarafımızca beklenen gelişme gerçekleşememiştir. Planın kalan uygulama süreci içerisinde ilgili devlet kurum ve kuruluşları tarafından çok hızlı, yaşantımızda fark yaratacak adımlar atılmasını bekliyoruz.

Türkiye Otizm Meclisi 18 Mart 2019 tarihinde Otizm Dostu Kentler İçin Söz İstiyoruz başlığı ile gazetelere verdiği ilanla belediye başkan adaylarını otizm dostu kentler için söz istemiştir.

Yeni dönemde mahalli idarelerde görev alacak belediye başkanlarımızın bu taleplerimizi dikkate almalarını da bekliyoruz.

Otizmli bireyler için gösterilecek her bir çabanın ülkemize ve tüm milletimize katkı sağlayacağını belirtiriz.

Saygılarımızla

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ