23 Eki

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ 5. GENEL KURUL KARARLARI

image_pdfimage_print

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ 5. GENEL KURUL KARARLARI

 

Değerli üyelerimiz,

Türkiye Otizm Meclisi Seçimsiz 5. Genel Kurulu 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Seferihisar Sığacık’ta Anadolu Otizm Vakfı’nın ev sahipliği, organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ana gündem maddesi “TBMM Araştırma Komisyonuna Meclisimizce sunulan raporun değerlendirilmesi” olan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır.

1.       9 Ekim 2019 tarihinde TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Komisyonuna sunduğumuz Türkiye Otizm Meclisi olarak hazırladığımız İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Raporumuz Genel Kurulumuzda son halinin oluşturulması amacıyla değerlendirilmiştir. Raporla ilgili maddelerimize ilgili yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmalara göre dayanaklarının eklenmesine, raporun başındaki Acil Öneriler bölümünün numaralandırılmasına, ayrıca üyelerimizin 30 Ekim 2019 tarihine kadar varsa gönderecekleri görüş ve düşüncelerinin de 16-17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan yürütme kurulu toplantısında ele alınarak oluşturulacak eklerle birlikte raporumuzun genel kuruldan geçmiş son hali ile Meclis Araştırma Komisyonu’na sunulmasına, söz konusu raporun ülkedeki tüm siyasi partiler, ilgili kurumlar, üniversiteler, belediyeler, basın kurumlarına iletilmesine,

2.       TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Komisyonunun çeşitli illerde yapacağı inceleme ve istişare toplantılarına Türkiye Otizm Meclisi olarak temsilci gönderilmesine,

3.       TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Komisyonunun kendi raporunu tamamlamasının ardından izleme ve takip yapılabilmesi için strateji geliştirilmesine,

4.       Türkiye Otizm Meclisi’nin tüzel kişiliği olmaması sebebiyle kaynak temini vb. konularda faaliyette bulunmak, TOM’un kapasitesini geliştirmek, hukuk birimi oluşturmak vb. amaçlarla TOM üyesi STK’ları bünyesine alacak şekilde TOM’u destekleme ve proje geliştirmek için dernek kurulmasına, gerekli tüzüğün hazırlanması ve dernek kuruluşu ile ilgili yürütme kurulunun yetkilendirilmesine,

5.       Yürütme Kurulu toplantılarına katkı vermek isteyen uzman ve STK’ların her an katılabileceğinin tüm Türkiye Otizm Meclisi üyelerine tekrar hatırlatılmasına karar verilmiştir.