Hakkımızda

Türkiye Otizm Meclisi kuruluş amacı, Çalışma Grupları’nın koordinasyonu, eşgüdüm halinde çalışması, üyeleri arasında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi ve Türkiye’de Otizm konusunda görev yapan sivil toplum kuruluşlarının, tek bir ses ve güçlü bir paydaş olarak kabul edilebilirliklerini  güçlendirmektir.

Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu (OTEF)’den oluşan 60 STK’nın bir araya geldiği kar amacı gütmeyen tüm otizm STK’larının doğal üye adayı kabul edileceği demokratik, katılımcı, çözüm odaklı, kapsayıcı, yapısı ile engellilik alanında çağdaş Türkiye misyonu için ülkemizdeki 500 bin civarında olduğu tahmin edilen otizmli birey ve ailelerinin haklarını savunan misyonu doğrultusunda; bilimsel, sürdürülebilir, modern eğitim ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve takibi için Türkiye Otizm Meclisi bir çatı örgüt olarak çalışmaktadır.