29 Kas

AÇIKLAMA

image_pdfimage_print

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerde “Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı: 36 bin otizmli çocuk var” başlıklı haberlere rastlanmaktadır. Türkiye Otizm Meclisi yürütme kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı sonucunda böyle bir sonuç çıkmamış ve açıklanmamıştır, açıklanması da mümkün değildir. Zira ülkemizde halen otizmli bireylerin tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Otizm konusunda dünya çapında araştırmalar yapan saygın kurumların açıklamasına göre 2018 yılı görülme sıklığı 59’da 1’dir. (Kaynak Autism Speaks)
Yine ülkemizde konu ile ilgili tek araştırma Tohum Otizm Vakfı tarafından yapılmıştır.Tohum Otizm Vakfının da 2017 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 18-36 ay arası 9.010 çocukla yaptığı tarama çalışmasında, OSB tanısı alan çocuk oranı %0,82 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla OSB’nin Türkiye’de yaygınlığının da 2017 yılında yaklaşık 1/68 olduğu çıkarsaması yapılabilir.
Türkiye’de 2016-2017 öğretim yılında örgün öğretimden yararlanan öğrenci sayısı 17.319.435’tir. Bu öğrenciler içinde 30.050 öğrencinin OSB tanılı olduğu rapor edilmiştir. Oysaki, 1/68 oranı baz alındığında, Türkiye’de bu yaş grubunda yaklaşık 255.000 OSB tanılı çocuk olduğu tahmininde bulunulabilir. Dolayısıyla, OSB tanısı olan ya da OSB açısından risk grubunda bulunan çocukların büyük bir çoğunluğunun örgün eğitimden yararlanmadığı öne sürülebilir.
80 milyonluk nüfusa sahip ülkemizde ne kadar otizmli olduğu yukarıdaki oranlara bakıldığında tahmin edilebilir. Kesin otizmli birey sayısının kesin tespiti için ilgili kamu kurum kuruluşlarının Türkiye İstatistik Kurumu’nu da harekete geçirerek acilen çalışma yapması gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.