08 Ara

3. DÖNEM 2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

image_pdfimage_print

8 Aralık, Cumartesi günü İzmir’de gerçekleşen toplantıda ele alınan konular ve alınan kararlardan bazılarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Otizm Meclisi tarafından yayınlanmış olan ve Ulusal Otizm Eylem Planı ile ilgili güncel düşüncelerimizi, işbirliği çağrımızı içeren bildirinin ve sosyal medya için hazırlanan görsellerin, sesimizin duyulması ve kamuoyu oluşturma anlamında yarattığı etki değerlendirilmiştir. İlgili bildiriye şu linkten ulaşabilirsiniz: https://turkiyeotizmmeclisi.org/2018/12/03/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-bildirisi/
  • Bu tür çalışmaların üye STK’lar tarafından daha yoğun bir şekilde paylaşılarak destek verilmesinin ortak mesajımızın toplam etkisini artıracağı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Önümüzdeki bu tür çalışmalar için tüm üyelerin önden detaylı olarak bilgilendirilmesi ve ortak hareket etmek için yönlendirilmesi kararı alınmıştır.
  • Otizm Eylem Planı süreci ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl Seferihisar toplantısında ele alınan, ilk Otizm Eylem Planı İzleme toplantısında ilgili kurumlara sunulan Türkiye Otizm Meclisi’nin otizm eylem planına yönelik görüşlerini içeren raporun, bakanlıklarda gerçekleşen değişiklikler ve diğer güncel bilgilerle gözden geçirilip revize edildikten sonra, ilgili bakanlıklara, milletvekillerine, Otizm ve Down Sendromu Araştırma Komisyonu’na ve Türkiye Otizm Meclisi’nin tüm doğal üyelerine gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Ulusal Otizm Eylem Planı konusunda çalışmaların hızlanması amacıyla yapılacak olan bu çalışma Otizm ve Down Sendromu Araştırma Komisyonu ve ilgili bakanlıklar ile sıcak temas sağlanarak pekiştirilecektir.
  • Türkiye Otizm Meclisi’ne gerek ailelerden, gerekse kurumlardan iletilen önemli olaylarda daha hızlı hareket etmek üzere, Otizm Meclisi bünyesinde bir “Vaka Analiz Ekibi” oluşturulmuştur. Bu ekip, hukuk, iletişim, sosyal medya, mevzuat ile ilgili konularda deneyimli, uzun süredir otizm konusunda çalışmalarda bulunan deneyimli arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.
  • Türkiye Otizm Meclisi’nin güncel çalışmalarını, otizm adına yaşadığımız güncel sorunları ve görüşlerimizi daha etkin bir şekilde ortaya koymak üzere bir bülten hazırlanmasına karar verilmiştir.
  • 3 ayda bir yayınlanması planlanan bu bülten üye kuruluşlarımıza, ilgili devlet kurumlarına, bakanlıklara ve ilgili 3. Şahıslara gönderilecek ve ayrıca sosyal medya üzerinden de dijital olarak paylaşılacaktır.
  • Türkiye Otizm Meclisi’nin kimlik çalışmalarının bir uzantısı olarak Türkiye Otizm Meclisi üyeleri için bir “Türkiye Otizm Meclisi Logo Kullanım Rehberi” hazırlanmış olup, tüm üyelere gönderilecektir.
  • Türkiye Otizm Meclisi Etik Kuralları oy birliği ile kabul edilmiş ve imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir.
  • Türkiye Otizm Meclisi resmi web sayfası revize edilmiştir ve güncel bilgilerle yayındadır (https://turkiyeotizmmeclisi.org)

Bilgilerinize sunarız,

Türkiye Otizm Meclisi Sekreteryası