06 May

3. DÖNEM 5. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

image_pdfimage_print

Türkiye Otizm Meclisi 3. Dönem 5. Yürütme Kurulu Toplantısı 4 Mayıs 2019 tarihinde Bursa’da Anadolu Otizm Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda alınan bazı kararlar;
• Otizm Eylem Planında gelinen noktaların geçmişte yapılan tespitlere uygun olarak yetersiz olduğu bir kez daha irdelenmiştir. Acil taleplerimizi içeren bir bildirinin gereken izinlerin alınmasını müteakip Mayıs ayı içerisindeki bir tarihte Ankara’da TBMM önünde basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasına ve takiben Anıtkabir ziyareti yapılmasına,
• Üst bir çatı örgüt olarak Türkiye Otizm Meclisi’ nin işlevi dahilinde ilgili yasa, yönetmeliklerde Otizm Eylem Planı hedefleri doğrultusunda gerekli eksiklik ve yanlışlıkların tespiti ve yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için hukukçulardan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmasına ve ortaya çıkacak çalışmanın Ekim ayında yapılması planlanan TOM Genel kurulunda son halini alarak Meclis Araştırma Komisyonu’na ve ilgili mercilere sunulmasına,
• En önemli ve ivedi konularımızdan biri olan ağır otizmli çocukların durumu ve bakımevlerinin açılması, sayılarının arttırılması için gerekli çalışmaların ve girişimlerin hızlandırılmasına,
• Anadolu Otizm Vakfının Otizm Eylem Planının da amaçları doğrultusunda hazırladığı örnek projelerin Türkiye Otizm Meclisi üyelerinin görüş ve önerilerinin de dikkate alınması sonrası tüm ülkeye ve tüm STK’lara örnek olmak üzere Türkiye Otizm Meclisi’nin ilk genel kurulunda gündeme alınarak meclis üyelerine sunulmasına, kabul edilmesini takiben TOM logosu ile Türkiye Otizm Meclisinin örnek projeleri haline gelmesine,
• Türkiye Otizm Meclisi üyesi STK’lar arası iletişimi arttırmak için mail grubu dışında whatsapp grubu da oluşturulmasına,
• Türkiye Otizm Meclisi Olağan Ara Genel Kurulunun 2019 Ekim ayı içerisinde İzmir’de yapılmasına karar verilmiştir.