İşlevi

TOM, aşağıda sıralanan maddeler çerçevesinde işlev görür:

a) Otizm Eylem Planı’nın ülke çapında arzu edilen düzeyde uygulanması için, ilgili STK’lar arasında iletişimi sağlamak,

b) Çalışma Grupları’na gerektiği durumlarda yöntem önerisi sunmak, ihtiyaç duyulan araçların temininde destek olmak,

c) TOM’un (Çalışma Grupları dahil olmak üzere) sürdürülebilirliği ve kendisini oluşturan doğal üyelerin kapasitesini geliştirmek için programlar geliştirmek, fırsatlar oluşturmak,

d) Çalışma Grupları arasında hızlı, akışkan ve sonuca yönelik iletişim ağını yönetmek,

e) Üyelerin onayı ve görüşleri çerçevesinde kamu otoritesiyle ve diğer paydaşlarla müzakere süreçlerinde rol almak,

f) Otizm Eylem Planı’nın (OEP) uygulamasında, Çalışma Grupları’ndan gelen bilgiler doğrultusunda aktif izleme değerlendirme ve savunuculuk yapmak.