Misyon ve Vizyon

Türkiye Otizm Meclisi’nin Misyonu: Her türlü etnik köken,  siyasi görüş, bireysel veya kurumsal menfaat ilişkilerinden bağımsız olarak, otizmli ve otizm riskli bireylerin ve yakınlarının anayasadan, ilgili yasa ve yönetmeliklerden, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarının savunuculuğunu yapmak, toplumsal tutumu geliştirmek ve sosyal politikalar üretilmesini sağlamak,  otizmli bireylerin ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak üzere Türkiye’de otizm alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek ortak çalışmalarda bulunmak, temel sorunların çözümünde güç birliği sağlamak. Söz konusu haklarda tüm üye STK’lar adına gözlemcilik ve savunuculuk görevini yerine getirmek.

 

Türkiye Otizm Meclisi’nin Vizyonu: Türkiye’de otizm konusunda savunuculuk görevini yerine getiren, siyasetten bağımsız ve etkin bir sivil toplum çatı yapılanması olarak otizmli bireylerin ve yakınlarının iş, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve sosyal güvenlik konularında uluslararası normlarda kalite standartlarına erişmesini ve toplumda bağımsız işlevde bulunmasını sağlamak.